Vereijken Kwekerijen, z siedzibą pod adresem Peeldijk 6, 5741 PC Beek en Donk, ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w tym oświadczeniu o prywatności.

Dane kontaktowe: www.vereijkenkwekerijen.nl Peeldijk 6 5741 PC Beek en Donk

+31(0)492461345

Osobą odpowiedzialną za stronę internetową Vereijken jest Inspektor ochrony danych osobowych Vereijken Kwekerijen. Kontakt z tą osobą jest możliwy pod adresem mailowym info@vereijkenkwekerijen.nl

Dane osobowe, które przetwarzamy

Vereijken Kwekerijen przetwarza Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z naszych usług i/lub samodzielnie je nam Państwo udostępniają. Poniżej przedstawiamy wykaz danych osobowych, które przetwarzamy:

  • Imię i nazwisko
  • Płeć
  • Data urodzenia Miejsce
  • urodzenia Dane
  • adresowe Numer
  • telefonu
  • Adres e-mail
  • Dane dotyczące aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej

 

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Nasza strona internetowa i/lub usługa nie ma na celu w sposób intencjonalny zbierać dane użytkowników strony internetowej, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których osoby te uzyskają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Nie jesteśmy jednak w stanie kontrolować, czy użytkownik strony ukończył 16. rok życia. Z tego względu zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności online swoich dzieci, aby w ten sposób zapobiegać zbieraniu danych na temat dzieci bez zgody rodziców. Jeśli są Państwo przekonani o tym, że bez pozwolenia zebraliśmy dane osobowe na temat osoby nieletniej, prosimy się z nami skontaktować mailowo, pisząc na adres  info@vereijkenkwekerijen.nl. Usuniemy wtedy te informacje.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Vereijken Kwekerijen przetwarza Państwa dane w następujących celach:

– Aby skontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo, jeśli jest to niezbędne do realizacji naszych usług.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Vereijken Kwekerijen przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to ściśle niezbędne do realizacji celów, do których dane te są zbierane. Państwa dane nie będą przechowywane dłużej niż jeden rok, jeśli nie została zawarta z Państwem żadna umowa lub istniejąca umowa zostaje zakończona.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Vereijken Kwekerijen udostępnia dane osobowe osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne na potrzeby realizacji umowy z Państwem lub spełniania obowiązków ustawowych.

Pliki cookie lub porównywalne techniki, których używamy

Vereijken Kwekerijen nie korzysta z plików cookie ani innych porównywalnych technik.

Monitorowanie wizyt na stronie internetowej

Vereijken Kwekerijen korzysta z usługi Google Analytics, aby monitorować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z tej strony internetowej. Firma Google nie otrzymała zgody, aby wykorzystywać uzyskane w ten sposób dane analityczne w ramach innych usług Google, a adresy IP podlegają anonimizacji.

Wgląd w dane, korekta lub usuwanie

Mają Państwo prawo do wglądu, korekty lub usuwania swoich danych osobowych. Oprócz tego mają Państwo prawo do wycofania ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez firmę Vereijken Kwekerijen, a także mają Państwo prawo do przeniesienia danych. Oznacza to, że mogą Państwo wnieść o wysłanie danych osobowych, którymi dysponujemy na Państwa temat w bazie komputerowej, do Państwa lub do innej (wskazanej przez Państwa) organizacji. Wniosek o wgląd, korektę, usunięcie lub przeniesienie swoich danych osobowych, wniosek o cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych można wysłać na adres mailowy info@vereijkenkwekerijen.nl.  Aby mieć pewność, że wniosek o wgląd został złożony przez Państwa, poprosimy o dołączenie do niego kopii swojego dokumentu tożsamości. W tej kopii należy wyczernić swoje zdjęcie, MRZ (czyli strefę odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer socjalno-fiskalny (Burgerservicenummer – BSN). Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Na Państwa wniosek odpowiemy w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu czterech tygodni. Firma Vereijken Kwekerijen pragnie również zwrócić uwagę na fakt, że użytkownik ma możliwość złożenia skargi w holenderskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Można to zrobić przy użyciu poniższego odnośnika: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe użytkowników

Firma Vereijken Kwekerijen poważnie traktuje zabezpieczanie Państwa danych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciom, utracie, dostępowi przez osoby nieupoważnione, niepożądanemu upublicznianiu oraz niedozwolonym zmianom. Jeśli odnoszą Państwo wrażenie, że

Państwa dane nie są prawidłowo zabezpieczone lub istnieją przypuszczenia naruszeń, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub pod adresem info@vereijkenkwekerijen.nl.

 

Start typing and press Enter to search