Wyłączenie odpowiedzialność dla strony internetowej https://www.vereijkenkwekerijen.nl

Na tej stronie internetowej znajdą Państwo wyłączenie odpowiedzialności dla strony https://www.vereijkenkwekerijen.nl, która została udostępniona przez firmę Vereijken Kwekerijen B.V.

Własność intelektualna

Korzystanie z informacji zawartych na tej stronie internetowej jest darmowe, dopóki nie są one kopiowane, rozpowszechniane lub w inny sposób używane lub nieprawidłowo wykorzystywane. Informacje z tej strony internetowej można używać ponownie wyłącznie zgodnie z przepisami wymuszającymi swoje zastosowanie.

Bez wyraźnej pisemnej zgody Vereijken Kwekerijen B.V. zabrania się ponownego wykorzystywania tekstu, materiałów fotograficznych lub innych materiałów. Prawo do własności intelektualnej przysługuje firmie Vereijken Kwekerijen B.V.

Brak gwarancji dotyczącej prawidłowości

Jeśli dotyczy: Vereijken Kwekerijen B.V. dąży do tego, aby strona internetowa była jak najbardziej aktualna. Jeśli mimo tych starań informacje lub zawartość tej strony internetowej są niepełne i/lub nieprawidłowe, nie możemy uznać jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Informacje i/lub produkty przedstawione na tej stronie internetowej są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji i/lub roszczeń odnośnie do prawidłowości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie tych materiałów, usuwania ich lub ponownego zamieszczania bez jakiejkolwiek uprzedniej informacji. Vereijken Kwekerijen B.V. zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu informacji podanych na stronach internetowych, do których kierujemy za pośrednictwem hiperłączy.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszego wyłączenia odpowiedzialności najnowszą wersję wyłączenia odpowiedzialności można znaleźć na stronie internetowej https://www.vereijkenkwekerijen.nl.

Start typing and press Enter to search